Subsidie

GEMEENTELIJKE REGELING M€€RDOEN

Inwoners van Purmerend met een laag inkomen die aan de voorwaarden van de regeling voldoen, komen in aanmerking voor ondersteuning (vergoeding) door de gemeente. Daardoor kan uw kind wel deelnemen aan sportieve activiteiten!

Van Spurd vallen onder de regeling:
* zwemles voor diploma-A in Spurd-Leeghwaterbad voor kinderen vanaf vijf jaar
* ZomerZwemAbonnement Spurd-Leeghwaterbad
* Meerbadenkaart recreatief zwemmen Spurd-Leeghwaterbad

Andere subsidies voor sport:
* contributie sportvereniging
* sportkleding en sportattributen

Subsidie aanvragen
De subsidie kunt u niet aanvragen bij Spurd. 
Op de website van de gemeente Purmerend staat actuele informatie over de regeling en hoe u de aanvraag doet.