Junioren- en volwassenenlessen

Heb je als kind nooit een zwemdiploma gehaald? Kun je niet zwemmen en wil je dat alsnog leren? Ga dan op zwemles! Ook als volwassene kun je op zwemles. Een zwemonderwijzer helpt je om allerlei vaardigheden te leren. Naast zwemles voor volwassenen bieden wij ook zwemles voor junioren aan. De zwemlessen voor junioren zijn voor deelnemers tussen de 10 en 17 jaar oud.

Junioren

De junioren doorlopen vier verschillende niveaus tot aan het afzwemmen voor het A-diploma. De niveaus zijn onderverdeeld in niveau 1 in het instructiebad, niveau 2 in het doelgroepenbad, niveau 3 afwisselend in het doelgroepenbad en sportbad en niveau 4 in het sportbad. Na het behalen van het A-diploma zijn er mogelijkheden voor het behalen van het B- en het C-diploma in een juniorengroep met maximaal 8 leerlingen. Juniorenzwemles zijn voor deelnemers tussen de 10 en 17 jaar oud.

Volwassenen

De volwassenen doorlopen vier verschillende niveaus tot aan het afzwemmen voor het A-diploma. De niveaus zijn onderverdeeld in niveau 1 in het instructiebad, niveau 2 in het doelgroepenbad, niveau 3 afwisselend in het doelgroepenbad en sportbad en niveau 4 in het sportbad. Na het behalen van het A-diploma zijn er mogelijkheden voor het behalen van het B- en het C-diploma in een volwassenengroep met maximaal 8 leerlingen.

Kosten

U betaalt bij het inschrijven voor de wachtlijst €7,50 inschrijfkosten. Op het moment dat u geplaatst wordt voor het A/B of C-diploma zijn de eenmalige kosten €25,-. Hiervoor krijgt u het volgende: Toegang tot het leerlingvolgsysteem (IZM) waarmee u de zwemlessen kunt aankopen en indelen, vorderingen en zwemvaardigheid van uzelf kunt volgen en de diplomakosten. U kunt ervoor kiezen om per les te betalen of u kunt alle diplomakosten inclusief startkosten afkopen met een vast bedrag (alleen voor de diploma's B en C). Wanneer u de diplomakosten afkoopt mag uw kind of uzelf onbeperkt lessen volgen totdat hij/zij/u het diploma heeft behaald.

Subsidie Jeugdfonds Sport & Cultuur

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de kosten voor de diploma's B of C voor de kinderen en jongeren die aan de voorwaarden hiervoor voldoen. Een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur moet worden aangevraagd door een intermediair. Een intermediair kan bijvoorbeeld een leerkracht van school, een buurtsportcoach, een medewerker van Clup Welzijn of een schuldhulpverlener zijn.

  • "Mensen bij elkaar brengen en gezamenlijk nieuwe ideeën realiseren is mijn passie."


    Freek Eshuis, Manager Leeghwaterbad

  • “Wij activeren mensen tot beweging, sport en een gezonde leefstijl. Onze sport- en beweegprogramma’s en sportaccommodaties bieden maatschappelijke meerwaarde”


    Jancor de Boer, directeur Spurd