Pinguïnlessen

De pinguïnlessen worden gegeven in kleine groepjes van maximaal 5 leerlingen. Door de kleinere groepen hebben onze docenten meer mogelijkheden om kinderen persoonlijke aandacht te geven. De zwemleerlingen leren vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl.  Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma wat moeilijker. Behalve aan de zwemslagen wordt ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en de kant en naar de bodem gaan.

A-diploma

De kinderen doorlopen vier verschillende niveaus tot aan het afzwemmen voor het A-diploma. De niveaus zijn onderverdeeld in Pinguïn 1 in het instructiebad, Pinguïn 2 in het doelgroepenbad, Pinguïn 3 afwisselend in het doelgroepenbad en sportbad en Pinguïn 4 in het sportbad. Na het behalen van het A-diploma zijn er mogelijkheden voor het behalen van het B- en het C-diploma in een pinguïngroep met maximaal 5 leerlingen.

B-diploma

Na het behalen van diploma A is het ook mogelijk om het B-diploma te behalen via pinguïnlessen. Bij het behalen van het Nationaal Zwemdiploma B laat je kind zien dat hij/zij zich met kleren aan, na een onverwachte val in het water, boven water kan oriënteren met watertrappen. Een langere afstand kan zwemmen met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl). Zich onder water kan oriënteren en zelfstandig uit het water kan klimmen. Vanaf de kant kan duiken, zich onder water kan oriënteren en ergens doorheen kan zwemmen. Een goede conditie heeft om met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) een langere afstand te overbruggen. De vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) technisch voldoende tot goed kan uitvoeren over een langere afstand. Naar een drijvend voorwerp toe kan zwemmen en hierop kan drijven om uit te rusten en op de rug kan drijven.

C-diploma

Bij het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C laat je kind zien dat hij/zij zich met kleren aan, na een onverwachte val in het water, boven water kan oriënteren met watertrappen. Een lange afstand kan zwemmen met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl). Zich onder water kan oriënteren en ergens doorheen kan zwemmen en zelfstandig uit het water kan klimmen. Vanaf de kant kan duiken, zich onder water kan oriënteren, onder water ergens doorheen kan zwemmen en op een veilige plek kan bovenkomen. Een zeer goede conditie heeft om met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) een lange afstand te overbruggen. De vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) technisch goed kan uitvoeren over een lange afstand. Met kleren aan naar een drijvend voorwerp toe kan zwemmen en hierop kan drijven om uit te rusten en op de rug kan drijven.

Kosten

U betaalt bij het inschrijven voor de wachtlijst €7,50 inschrijfkosten. Op het moment dat u of uw zoon/dochter geplaatst wordt voor het A/B of C-diploma, zijn de eenmalige kosten voor het A-diploma €55,- en voor B- of C-diploma €27,50. Hiermee krijgt u ook direct toegang tot het leerlingvolgsysteem (IZM) waarmee u de zwemlessen kunt aankopen en indelen, vorderingen en zwemvaardigheid van uw zoon/dochter kunt volgen. Ook de kosten voor het afzwemmen en het diploma zijn in deze kosten opgenomen. U betaalt voor het A-diploma per zwemles. Voor het diploma B en C kunt u alle diplomakosten inclusief startkosten afkopen voor een vast bedrag. Wanneer u de diplomakosten voor het diploma B of C afkoopt, mag uw kind onbeperkt lessen volgen totdat hij/zij mag afzwemmen. Een overzicht van alle kosten vindt u op de pagina Zwemlessen via onderstaande button.

Subsidie Jeugdfonds Sport & Cultuur

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de kosten voor de diploma’s B of C voor de kinderen en jongeren die aan de voorwaarden hiervoor voldoen. Een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur moet worden aangevraagd door een intermediair. Een intermediair kan bijvoorbeeld een leerkracht van school, een buurtsportcoach, een medewerker van Clup Welzijn of een schuldhulpverlener zijn.

  • "Mensen bij elkaar brengen en gezamenlijk nieuwe ideeën realiseren is mijn passie."


    Freek Eshuis, Manager Leeghwaterbad

  • “Wij activeren mensen tot beweging, sport en een gezonde leefstijl. Onze sport- en beweegprogramma’s en sportaccommodaties bieden maatschappelijke meerwaarde”


    Jancor de Boer, directeur Spurd