Privélessen

De privélessen worden gegeven met één zweminstructeur en één leerling.  Door de één-op-één begeleiding heeft de docent de mogelijkheid om uw zoon/dochter veel persoonlijke aandacht te geven. De lessen zijn 30 minuten per keer op een vaste dag-, tijd en een vaste zweminstructeur. De kinderen doorlopen alle drie de bassins, instructie-, doelgroepen- en sportbad  tot aan het afzwemmen voor het A-diploma.  Na het behalen van het A-diploma zijn er mogelijkheden voor het behalen van het B- en het C-diploma met privéles. Als u besluit om uw zoon/dochter gelijk door te laten zwemmen voor het B en/of C kan dit aansluitend plaatsvinden en is er geen wachtlijst.

Er is ook een mogelijkheid om privéles te krijgen met één zweminstructeur met twee leerlingen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer u zich als tweetal inschrijft.

A-diploma

Er worden vier zwemslagen aangeleerd: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma verder technisch verbeterd. Behalve aan de zwemslagen wordt ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en de kant en naar de bodem gaan.

B-diploma

Bij het behalen van het Nationaal Zwemdiploma B laat je kind zien dat hij/zij zich met kleren aan, na een onverwachte val in het water, boven water kan oriënteren met watertrappen. Een langere afstand kan zwemmen met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl). Zich onder water kan oriënteren en zelfstandig uit het water kan klimmen. Vanaf de kant kan duiken, zich onder water kan oriënteren en ergens doorheen kan zwemmen. Een goede conditie heeft om met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) een langere afstand te overbruggen. De vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) technisch voldoende tot goed kan uitvoeren over een langere afstand. Naar een drijvend voorwerp toe kan zwemmen en hierop kan drijven om uit te rusten en op de rug kan drijven.

C-diploma

Bij het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C laat je kind zien dat hij/zij zich met kleren aan, na een onverwachte val in het water, boven water kan oriënteren met watertrappen. Een lange afstand kan zwemmen met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl). Zich onder water kan oriënteren en ergens doorheen kan zwemmen en zelfstandig uit het water kan klimmen. Vanaf de kant kan duiken, zich onder water kan oriënteren, onder water ergens doorheen kan zwemmen en op een veilige plek kan bovenkomen. Een zeer goede conditie heeft om met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) een lange afstand te overbruggen. De vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) technisch goed kan uitvoeren over een lange afstand. Met kleren aan naar een drijvend voorwerp toe kan zwemmen en hierop kan drijven om uit te rusten en op de rug kan drijven.

Subsidie Jeugdfonds Sport & Cultuur

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de kosten voor de diploma’s B of C voor de kinderen en jongeren die aan de voorwaarden hiervoor voldoen. Een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur moet worden aangevraagd door een intermediair. Een intermediair kan bijvoorbeeld een leerkracht van school, een buurtsportcoach, een medewerker van Clup Welzijn of een schuldhulpverlener zijn.

  • "Mensen bij elkaar brengen en gezamenlijk nieuwe ideeën realiseren is mijn passie."


    Freek Eshuis, Manager Leeghwaterbad

  • “Wij activeren mensen tot beweging, sport en een gezonde leefstijl. Onze sport- en beweegprogramma’s en sportaccommodaties bieden maatschappelijke meerwaarde”


    Jancor de Boer, directeur Spurd