We hebben een zonnedak

Publicatiedatum: 4 mei 2022

Het zwembad is in 2018/2019 ingrijpend verduurzaamd op het gebied van isolatie.  Nu komt er duurzame energieopwekking bij. De 1720 zonnepanelen liggen inmiddels al op ons dak! Samen met de gemeente Purmerend, Zon op Purmerend en installateur Sunforce hebben we een enorm enorm zonnedak op het Leeghwaterbad kunnen realiseren.

De vier partijen hebben begin 2021 samen een zonnedak van 1.560 zonnepanelen op sportaccommodatie De Beuk gerealiseerd. De leden van Zon op Purmerend bezitten er daarvan 810. Voortvarend is het project Zon Op Leeghwaterbad (ZOLB). De startbijeenkomst was met voorzitter Zon op Purmerend Wim Wilschut, wethouder Sport Mario Hegger, directeur Spurd Jancor de Boer en Erik de Jongh, directeur van Sunforce. De zonnepanelen zijn niet alleen voor het Leeghwaterbad. Een deel van de zonnepanelen is namelijk aangeschaft door bewoners van Purmerend. Afhankelijk van de aantallen certificaten per deelnemer, doen ongeveer zestig certificaathouders mee. Elk certificaat wekt 250 kWh elektriciteit per jaar op!

Blij met voortgang duurzame energieopwekking

Voorzitter Wim Wilschut van Zon op Purmerend is verheugd: ‘De financiële opbrengst van certificaten zonnedak is beter dan de rente op een spaarrekening!' Voor de energiecoöperatie is het na de daken van het stadhuis, Antoní Gaudi, De Kraal en De Beuk het vijfde dak waarop dankzij de leden duurzame energieopwekking komt. Voor Spurd is na De Beuk het zonnedak op het Leeghwaterbad weer een onderdeel van de verduurzaming van de sportorganisatie. Directeur Jancor de Boer: ‘Wij willen graag snel minder stroom van fossiele energieopwekking afnemen en bij voorkeur stroom zelf opwekken. Nu in samenwerking met Zon op Purmerend na De Kraal en De Beuk het Leeghwaterbad.’ Wethouder Mario Hegger enthousiast: ‘Het is heel goed dat er als co-productie een zonnedak op het best al duurzame Leeghwaterbad komt. Dat past in het gemeentelijk beleid om samen met Purmerenders duurzaamheid in het belang van de toekomst te bevorderen.’

Het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen is belangrijk voor het verminderen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Het zonnedak op het zwembad gaat volgens berekening jaarlijks 550.000 kWh stroom opwekken en vermindert de uitstoot met 256.000 kilo CO2. Een gemiddelde woning verbruikt jaarlijks 2.900 kWh stroom.

  • "Mensen bij elkaar brengen en gezamenlijk nieuwe ideeën realiseren is mijn passie."


    Freek Eshuis, Manager Leeghwaterbad

  • “Wij activeren mensen tot beweging, sport en een gezonde leefstijl. Onze sport- en beweegprogramma’s en sportaccommodaties bieden maatschappelijke meerwaarde”


    Jancor de Boer, directeur Spurd