ABC-reguliere lessen

Tijdens de reguliere zwemlessen wordt er gezwommen in groepen van maximaal 12 kinderen. Uniek aan de zwemlessen in het Leeghwaterbad is dat u zelf verantwoordelijk bent voor het inplannen van de zwemlessen. U kiest dus zelf per week op welke dagen en tijden u lessen wil inplannen. U bepaalt ook zelf hoeveel lessen u aanschaft en reserveert. Het aanschaffen en inplannen van zwemlessen is mogelijk via een webkassa die u benadert via een online-portaal.

A-diploma

De zwemleerlingen leren vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma wat moeilijker. Behalve aan de zwemslagen wordt ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en de kant en naar de bodem gaan.

De kinderen doorlopen zeven verschillende niveaus tot aan het afzwemmen voor het A-diploma. De niveaus zijn onderverdeeld in niveau 1, 2, 3 in het instructiebad en niveau 3 in de oneven week in het doelgroepenbad. Niveau 4, 5, 6 in het doelgroepenbad en niveau 6 in de oneven week in het sportbad. Niveau 7 in het sportbad. Na het behalen van het A-diploma zijn er mogelijkheden voor het behalen van het B- en het C-diploma in groepen van 10 tot 14 leerlingen.

U kunt uw kind altijd aanmelden voor zwemles voor het diploma-A. De oproep voor de eerste zwemles is mogelijk vanaf het moment dat uw kind 4 jaar oud is. De wachttijd om te kunnen starten met zwemlessen is momenteel ongeveer 16 maanden. Wanneer u bent opgeroepen voor de eerste zwemles bepaalt u zelf per week op welke dag en tijd u lessen wil inplannen. Wij bieden met uitzondering van zondag elke dag zwemlessen aan na schooltijd.

B-diploma

Bij het behalen van het Nationaal Zwemdiploma B laat je kind zien dat hij/zij zich met kleren aan, na een onverwachte val in het water, boven water kan oriënteren met watertrappen. Een langere afstand kan zwemmen met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl). Zich onder water kan oriënteren en zelfstandig uit het water kan klimmen. Vanaf de kant kan duiken, zich onder water kan oriënteren en ergens doorheen kan zwemmen.

Een goede conditie heeft om met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) een langere afstand te overbruggen. De vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) technisch voldoende tot goed kan uitvoeren over een langere afstand. Naar een drijvend voorwerp toe kan zwemmen en hierop kan drijven om uit te rusten en op de rug kan drijven.

C-diploma

Bij het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C laat je kind zien dat hij/zij zich met kleren aan, na een onverwachte val in het water, boven water kan oriënteren met watertrappen. Een lange afstand kan zwemmen met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl). Zich onder water kan oriënteren en ergens doorheen kan zwemmen en zelfstandig uit het water kan klimmen. Vanaf de kant kan duiken, zich onder water kan oriënteren, onder water ergens doorheen kan zwemmen en op een veilige plek kan bovenkomen.

Een zeer goede conditie heeft om met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) een lange afstand te overbruggen. De vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) technisch goed kan uitvoeren over een lange afstand. Met kleren aan naar een drijvend voorwerp toe kan zwemmen en hierop kan drijven om uit te rusten en op de rug kan drijven.

Kosten

U betaalt bij het inschrijven voor de wachtlijst €7,50 inschrijfkosten. Op het moment dat u of uw zoon/dochter geplaatst wordt voor het A/B of C-diploma, zijn de eenmalige kosten voor het A-diploma €50,- en voor B- of C-diploma €25,-. Hiervoor krijgt u het volgende: Toegang tot het leerlingvolgsysteem (IZM) waarmee u de zwemlessen kunt aankopen en indelen, vorderingen en zwemvaardigheid van uw zoon/dochter kunt volgen en de diplomakosten. U kunt ervoor kiezen om per les te betalen of u kunt alle diplomakosten inclusief startkosten afkopen met een vast bedrag (alleen voor de diploma's B en C). Wanneer u de diplomakosten afkoopt mag uw kind onbeperkt lessen volgen totdat hij/zij het diploma heeft behaald.

Subsidie MeerDoen Purmerend

Voor kinderen vanaf 5 jaar zonder zwemdiploma A uit gezinnen met een inkomen dat niet hoger is dan 150% van de bijstandsnorm en een vermogen van niet meer dan de geldende norm is een speciale MeerDoen-regeling Zwemdiploma A. Alle informatie over deze regeling lees je op de website van de Gemeente Purmerend bij MeerDoen-regeling Zwemdiploma A. Hier kunt u ook zelf een aanvraag indienen.

Subsidie Jeugdfonds Sport & Cultuur

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de kosten voor de diploma's B of C voor de kinderen en jongeren die aan de voorwaarden hiervoor voldoen. Een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur moet worden aangevraagd door een intermediair. Een intermediair kan bijvoorbeeld een leerkracht van school, een buurtsportcoach, een medewerker van Clup Welzijn of een schuldhulpverlener zijn.

Heb je hier wel eens van gehoord?

  • "Mensen bij elkaar brengen en gezamenlijk nieuwe ideeën realiseren is mijn passie."


    Freek Eshuis, Manager Leeghwaterbad

  • “Wij activeren mensen tot beweging, sport en een gezonde leefstijl. Onze sport- en beweegprogramma’s en sportaccommodaties bieden maatschappelijke meerwaarde”


    Jancor de Boer, directeur Spurd